Chia sẻ Code kích BM Agency Facebook mới cập nhật

Code kích BM Agency là một dạng BM được kích từ BM thường chuyển thành BM Agency có những tính năng mới. Qua tham khảo nguồn anh em trong group mình xin chia sẻ lại các bươc chi tiết thực hiện.

Hướng dẫn chi tiết sử dụng code kích bm agency

Bước 1: Truy cập vào cài đặt doanh nghiệp: https://business.facebook.com/settings/

Bước 2: Ấn F12 >> Chọn mục Console

Bước 3: Dán đoạn code sau:

// Copyright @mrblack kich agency
console.log("Copyright @mrblack");
const fb_dtsg = require("DTSGInitialData").token;
const uid = require("CurrentUserInitialData").USER_ID;
const access_token = require('WebApiApplication').getAccessToken();
const ver = "v11.0";
const delay = 0;

getBusinesses();

async function getBusinesses() {
 console.log(`Get Businesses...`);
 const json = await getBusinesses2();
 const arr = {};
 arr.data = json;
 action1(0, arr);
}

async function getBusinesses2() {
 const response = await fetch(
  `https://graph.facebook.com/${ver}/me/business_users?limit=9999&access_token=${access_token}`
 );
 const json = await response.json();
 return json;
}

async function action1(index, arr) {
 const total = arr.data.data.length;
 if (index >= total) {
  console.log(`Done`);
  return;
 }
 try {
  const data = arr.data.data[index];
  const businessID = data.business.id;
  console.group(businessID);
  console.log(`${index + 1}/${total}. ID: ${businessID} - Delay ${delay}s`);
  const awaitDelay = await new Promise((r) => setTimeout(r, delay * 1000));
  const awaitAction2 = await action2(businessID);
  if (awaitAction2.data.onboard_business_to_marketing_program === null) {
   console.log(`${index + 1}/${total}. ID: ${businessID} - Error`);
  } else {
   console.log(`${index + 1}/${total}. ID: ${businessID} - Success`);
  }
 } catch (e) {
 } finally {
  console.groupEnd();
  ++index;
  action1(index, arr);
 }
}

async function action2(businessID) {
 const response = await fetch(
  `https://graph.facebook.com/graphql?method=post&access_token=${access_token}&variables={"businessID":"${businessID}","program":"CONVERSION_DATA"}&doc_id=3781416171970251`
 );
 const json = await response.json();
 return json;
}

Sau khi add xong ae load lại tài khoản của mình

Kiểm tra tại mục trung tâm đối tác

Chúc anh em áp dụng thành công!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *