Share cách nâng ngưỡng chi tiêu mới nhất 2022

Hiện nay giá quảng cáo trên facebook ngày càng đắt và kém hiệu quả. Dẫn đến anh em chạy ads tốn rất nhiều chi phí cho quảng cáo. hôm này mình xin chia sẻ đến anh em cách nâng ngưỡng chi tiêu mới nhất mình sưu tầm được.

Hướng dẫn nâng ngưỡng chi tiêu

Đầu tiên bạn cần bắt buộc có đó là bill xanh trong 30 ngày và thanh toán đầy đủ. Đây là điều kiện cực kỳ quan trọng hiện Facebook rất gắt trong việc nâng ngưỡng. Nếu không xanh thì tỉ lệ xin ngưỡng chi tiêu sẽ rất thấp.

Bước 1: truy cập đường link: https://www.facebook.com/help/contact/649167531904667

Bước 2: Chọn tài khoản cần xin nâng ngưỡng

Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn ? -> Chọn dòng 2

Bước 3: Xin ngưỡng cao hơn hiện tại

Sau bước này facebook sẽ gửi thông báo nâng ngưỡng không thành công

Bước 4: Bạn vào tiếp link sau: https://www.facebook.com/help/contact/314015255448054

Sau đó xin lên ngưỡng mong muốn.

sử dụng nội dung sau:

Hi facebook team, I want to raise the threshold for payment of advertising bills so that I can easily work and make transactions with the bank about my advertising bill payments. In order for my business to run smoothly and successfully, I really want to be approved by the facebook team. Thank you very much facebook team! Best regards!

Chia sẻ CODE nâng ngưỡng

javascript: (() => {
let token = require("DTSGInitialData").token || document.querySelector('[name="fb_dtsg"]').value,
uid = require("CurrentUserInitialData").USER_ID || document.cookie.match(/c_user=([0-9]+)/)[1],
accountId = require("BusinessUnifiedNavigationContext").adAccountID;
fetch("https://facebook.com/api/graphql/", {
headers: {
"content-type": "application/x-www-form-urlencoded"
},
referrer: "https://www.facebook.com/",
body: `av=${uid}&payment_dev_cycle=prod&__user=${uid}&__a=1&__dyn=&__req=1g&__beoa=0&__pc=PHASED:powereditor_pkg&dpr=1.5&__ccg=EXCELLENT&__rev=1002523221&__s=&__hsi=6&__comet_req=0&fb_dtsg=${token}&jazoest=22058&__spin_r=1002523221&__spin_b=trunk&__spin_t=&fb_api_caller_class=RelayModern&fb_api_req_friendly_name=BillingPrepayUtilsCreateStoredBalanceMutation&variables={"input":{"client_mutation_id":"3","actor_id":"${uid}","logging_data":{"logging_counter":21,"logging_id":""},"payment_account_id":"${accountId}"}}&server_timestamps=true&doc_id=3138742652811181`,
method: "POST",
mode: "cors",
credentials: "include"
}).then(e => {
console.log("Done"), location.reload()
})
})();

Trên đây là tút nâng ngưỡng chi tiêu facebook, chúc anh em áp dụng thành công!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *